O kinie

Kino CAMERIMAGE działające w sercu Rynku Nowomiejskiego
to niezwykłe miejsce na mapie kulturalnego Torunia. Miłośnicy sztuki
filmowej znajdą tu zarówno najważniejsze nowości filmowe, klasyki,
które na dobre zapisały się w historii kina, jak i ambitne, artystyczne
tytuły. Wystrój nawiązuje bezpośrednio do kultowego serialu
Twin Peaks w reżyserii Davida Lyncha. Obok bieżącego repertuaru
w kinie znaleźć można przeglądy, spotkania z twórcami i wydarzenia,
które sztukę filmową łączą z innymi formami artystycznego wyrazu.

Tradycja

Początki kina w Toruniu sięgają roku 1907, kiedy to zaledwie kilkadziesiąt metrów od siedziby Kina CAMERIMAGE, przy Rynku Nowomiejskim otwarto pierwsze toruńskie kino- Kino Corso mogące pomieścić 170 osób. Już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w mieście powstały kolejne sale w których mieszkańcy miasta podziwiać mogli osiągnięcia sztuki filmowej. Kina Palace, Oaza, Lira, Mars, Odeon, Flisak, na przestrzeni lat zmieniały swoje nazwy, ale niemalże do końca XX wieku tworzyły w Toruniu niezwykły filmowy mikrokosmos. Kino CAMERIMAGE nawiązuje do spuścizny kin studyjnych w naszym mieście.

Siedziba Kina

Kino CAMERIMAGE mieści się w dawnym zborze ewangelickim, usytuowanym na środku Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. Kościół wybudowano w latach 1818-1824 według projektu opracowanego w pracowni Karola Fryderyka Schinkla (jednego z najwybitniejszych architektów I poł. XIX w.). Zbór posiada wysoką wartość zabytkową, stanowi jeden z najwcześniejszych w architekturze XIX wieku przykładów tzw. stylu arkadowego, będącego kompilacją architektury wczesnochrześcijańsko-bizantyjskiej oraz włosko-romańskiej.

Historia zboru

W miejscu obecnego obiektu stał do XVII wieku gotycki ratusz Nowego Miasta, który, po połączeniu się w 1454 roku Starego i Nowego Miasta Torunia, utracił swoją pierwotną funkcję. W 1667 roku został przekazany decyzją Rady Miejskiej gminie ewangelickiej na nowy dom modlitwy. W ciągu dwóch kolejnych lat dokonano przystosowania budynku do celów sakralnych i 4 grudnia 1668 roku oddano go do użytku jako nowomiejski ewangelicki kościół farny pod wezwaniem św. Trójcy. Budynek został dotkliwie zniszczony w czasie wojen napoleońskich, w wyniku czego przystąpiono w czerwcu 1818 roku do jego rozbiórki, pozostawiając część fundamentów i murów obwodowych. 31 października 1824 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego kościoła pod dawnym wezwaniem św. Trójcy. Projekt wykonano najprawdopodobniej w pracowni Karola Fryderyka Schinkla. Oddany do użytku w 1824 roku obiekt różnił się od pierwotnego założenia architektonicznego

Schinkla, który przewidywał bazylikowy układ wnętrza (nawa główna wyższa od naw bocznych ). Zrealizowany ostatecznie projekt budynku o układzie halowym (wszystkie nawy równej wysokości) oraz drewnianymi filarami, emporami i stropem został wykonany według przekształceń wymuszonych przez katastrofę budowlaną w 1820 roku, na której skutek zawaliły się murowane filary wewnętrzne wspierające empory boczne, co pociągnęło za sobą załamanie się dachu i uszkodzenia ścian bocznych. Budowla pełniła funkcje świątyni protestanckiej do 1918 roku. W okresie międzywojennym zaadaptowano ją na prawosławny kościół garnizonowy św. Mikołaja, natomiast po II wojnie światowej mieściły się tutaj magazyny.W 1988 roku komunistyczne władze Torunia przeznaczyły popadający w ruinę zabytek na dom handlowy. Przeciwko tej decyzji wystąpiła Fundacja TUMULT – założona na początku 1989 roku. Fundacja zaproponowała przejęcie dawnego zboru na cele kulturalne. Pomysł ten poparły władze kościoła ewangelickiego,

prawosławnego i katolickiego oraz naukowcy, artyści i mieszkańcy Torunia. W maju 1990 roku Fundacja zakupiła zbór i natychmiast przystąpiła do jego remontu. Wykonano prace zabezpieczające, pokryto dach w całości nową dachówką, wyremontowano pomieszczenia w wieży i urządzono w nich biura Fundacji. Gotyckie piwnice ratusza, zasypane podczas budowy kościoła, zostały odgruzowane i poddane regotyzacji. W chwili obecnej, dzięki staraniom Fundacji, zabytkowy zbór odzyskał dawną świetność, dzięki gruntownym i kompleksowym zabiegom konserwatorskim. Dzięki staraniom Fundacji TUMULT oraz Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE obiekt został dostosowany do pełnienia funkcji kina. Sprzęt projekcyjny najwyższej klasy i profesjonalne nagłośnienie, wraz z oryginalnym wystrojem i klimatem miejsca zapewniają wyjątkowy odbiór seansów filmowych, oglądanych w Kinie CAMERIMAGE.