Organizator

Mecenas Kina

Kino CAMERIMAGE dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji celowej

Organizator kina

Organizatorem Kina CAMERIMAGE jest Europejskie Centrum Filmowe Camerimage, państwowa instytucja kultury.

Więcej o ECFC

Europejskie Centrum Filmowe Camerimage jest państwową instytucją kultury powołaną do życia wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Torunia i Fundację Tumult. Jej najważniejszym zadaniem jest rozwijanie i promocja sztuki filmowej i szeroko pojętej kultury audiowizualnej.Do końca 2025 roku na toruńskich Jordankach powstanie siedziba ECFC – wielofunkcyjny obiekt, nie mający w Polsce swojego odpowiednika. Inwestycja może zostać zrealizowana dzięki renomie Festiwalu EnergaCAMERIMAGE oraz uporowi w dążeniu do celu Dyrektora Festiwalu Marka Żydowicza, który od lat wierny był idei budowy centrum festiwalowo-kongresowego. Partnerów w swych planach znalazł w

osobach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego i Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Nowoczesny obiekt, który wypełni lukę w polskiej infrastrukturze kulturalnej, będzie jednym z najważniejszych punktów na filmowej mapie Polski a wraz z Centrum Sztuki Współczesnej i Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki stworzy kulturalne centrum Torunia. ECFC będzie instytucją, działającą przez cały rok, na wielu polach aktywności związanej z kulturą audiowizualną. Instytucją otwartą na wszystkich gości w tym szczególnie środowiska twórcze, które mogą wzbogacić program jej działalności. Funkcjonowanie Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE finansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminę Miasta Toruń.

Dzięki działalności instytucji zwiększy się dostęp mieszkańców miasta do kultury, na najwyższym, nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym poziomie. Bliskość CKK Jordanki i Centrum Sztuki Współczesnej pozwoli uzyskać efekt synergii dla pełnego wykorzystania potencjału wszystkich trzech instytucji w trakcie organizacji największych i najważniejszych wydarzeń.Pojawienie się na mapie turystycznych atrakcji regionu, Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE generować będzie popyt na nowe usługi i miejsca pracy.Nie bez znaczenia dla podejmowanych decyzji biznesowych są również inwestycje takie jak ECFC, nadające miastu nowoczesny charakter, wpływające na jego prestiż i otwierające przed nim nowe możliwości rozwoju.